<

Artec

ARTEC bouwkundig ontwerp & advies is een creatief en vakkundig bouwkundig bureau.

Ontwerpen

ARTEC helpt de opdrachtgever met het op papier zetten van zijn bouwplannen. Dat kan gaan om een aanbouw aan het huis, of een nieuwe woning maar ook om een nieuw bedrijfspand of een appartementencomplex. Het maken van een ontwerp is een breed begrip en meer dan een schetsje alleen. Ontwerpen gaat over de eerste ontwerpschets, maar ook over het maken van een werktekening voor een zorgvuldige uitvoering van de woning of het gebouw. Binnen en buiten horen in het ontwerp onlosmakelijk bij elkaar. De lichtinval of een mooi uitzicht moeten tot zijn recht komen in het ontwerp. Ook kunnen we maatwerk interieurs ontwerpen.

Ontzorgen

ARTEC neemt voor de opdrachtgever alle zorg uit handen, Of het nu het contact met de gemeente betreft of het vinden van de juiste aannemer: ARTEC ontzorgt, zodat de opdrachtgever maar één aanspreekpunt hoeft te hebben.

Organiseren

Een goede voorbereiding is van groot belang om toevalligheden en faalkosten tijdens de bouw te voorkomen. In de voorbereiding van de bouw worden alle relevante zaken uitgezocht en uitgetekend. Tijdens de bouw kan ARTEC ook de bouw begeleiden en controleren of alles volgens de afspraken en de gemaakte planning verloopt.

Visie

Elke opgave is steeds weer een puzzel: Het belangrijkste aspect – het vormgeven aan de wensen van een opdrachtgever binnen het gestelde budget – vormt samen met andere aspecten zoals de locatie en de bouwregelgeving allemaal losse puzzelstukjes. De uitdaging is steeds weer om alle puzzelstukjes samen te voegen tot de beste oplossing: een functioneel betaalbaar gebouw, passend bij de opdrachtgever en op de plek waar het wordt gebouwd.

Onze ontwerpen worden technisch goed doordacht en uitgewerkt tot een duurzaam, maakbaar en betaalbaar gebouw.  Dit is de basis voor het tot stand komen van onze ontwerpen.